Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg (WLZ) is er voor mensen die de gehele dag (24 uur) intensieve zorg of toezicht nodig hebben. U kunt hierbij denken aan personen met een verstandelijke, lichamelijke en/of een zintuiglijke beperking.

Als ZibZob B.V. leveren we voor deze cliënten maatwerk.