Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg (WLZ) is er voor personen die 24 uur nabijheid zorg nodig hebben of toezicht nodig hebben. U kunt hierbij denken aan personen met een psychische of een verstandelijke, lichamelijke en/of een zintuiglijke beperking voor deze personen levert ZibZob B.V. maatwerk o.a op het gebeid van Begeleiding Individueel, Begeleiding groep, Persoonlijke verzorging en Huishoudelijke hulp.