Erkende registraties


BHV Register

  • Competenties: Instructeurs die zich willen registreren, voldoen aan deze 3 competenties: 1) Eerste Hulp 2) brandbestrijding 3) ontruiming en communicatie. Voldoet u aan 1 of 2 van deze competenties, dan kunt u zich alleen op die competentie registreren. 
  • Certificaten/diploma’s: Certificerende instellingen in de branche hebben het profiel, de vereiste competenties en de geaccepteerde certificaten/diploma’s vastgesteld waaraan goede instructeurs minimaal moeten voldoen. Zij adviseren de stichting.
  • Kwaliteitscontrole: Bij inschrijving controleert de stichting of instructeurs voldoen aan de actuele kwaliteitseisen en certificaten/diploma’s. Bij inhoudelijk vergelijkbare certificaten/diploma's, beoordeelt de commissie Certificeringsinstituten of deze worden geaccepteerd. De stichting toetst jaarlijks de geldigheid ervan.
  • VOG: Bedrijfshulpverlening is mensenwerk. Daarom vinden wij dat alle geregistreerde instructeurs een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten hebben, verstrekt door het ministerie van Justitie. Deze kunt u aanvragen via uw werkgever of opdrachtgever, digitaal of via de gemeente. 
  • Zelf checken: Iedereen kan zelf direct alle instructeurs checken in het register. Organisaties en bedrijven, opleiders, cursisten en natuurlijk instructeurs zelf. Het register is openbaar.
  • Vakkennis: De stichting draagt zelf ook aan bij aan het hooghouden van kennis en kwaliteit van instructeurs. 

Registerplein

Registerplein is een kwaliteitswaarborg

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden.

Onafhankelijke toetsing
Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.

Accreditatie opleidingen
Om de kwaliteit van kennis en vaardigheden van geregistreerden te waarborgen, accrediteert Registerplein opleidingen die relevant zijn voor onze sociaal professionals. Zo weten professionals dat een opleiding of cursus aan de kwaliteitseisen voldoet en hoeveel punten zij daarvoor krijgen.


AGB code

Met de AGB-code als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken.


HKZ Kleine Organisaties

 

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Het bieden van dagbesteding en individuele begeleiding voor mensen met psychische en mentale problemen.