Wie is Zibzob B.V

Zorg interculturele bewust Zuid-oost Brabant (Zibzob B.V) uit Eindhoven biedt diensten op het gebied van zorg en welzijn met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van haar cliënten te optimaliseren, maatschappelijke deelname te stimuleren en het netwerk en de eigen regie van haar cliënten te versterken. Zibzob B.V. onderscheidt zich hierbij door een interculturele aanpak, door collega’s met een verschillende culturele achtergrond.

Zibzob B.V. levert altijd maatwerk. Niet alleen op begeleidingsniveau maar ook op het niveau van de individuele begeleiding, intensieve dagbesteding, werk-fit trajecten en uitstroom naar werktrajecten. Bij niet-westerse gezinnen zetten we onze specifieke transculturele vaardigheden in. Wij hebben vertrouwen in de werking van het ‘familie partnerschap’: namelijk dat cliënten pas echt hulp aanvaarden als deze aansluit bij hun eigen behoeften/wensen en wanneer zij samen en als gelijken met ons hun doelen stellen.

 

Naast bovenstaande biedt Zibzob B.V. trainingen op het gebied van omgaan met spanningen, assertiviteitstrainingen, omgaan met spanning, verandering van binnenuit, empowerment cursussen en trainingen hoe om te gaan met faalangst.

Uiteraard zijn onze medewerkers de belangrijkste factor voor het bereiken van onze doelstellingen. Ons personeelsbeleid is er daarom op gericht dat alle functies binnen Zibzob B.V. worden bezet door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers. Door werving, selectie, training en opleiding wordt gezorgd dat de kennis en motivatie van de medewerkers op een hoog peil gehandhaafd blijven, waardoor wij onze dienstverlening naar onze cliënten optimaal kunnen blijven vervullen.

 

In dit ondernemingsplan presenteren wij ons bedrijf, onze missie, visie, strategie en bijbehorende kernwaarden en doelen. Tevens geven wij een doorkijk voor welke doelgroepen wij onze zorg leveren, welke leveringsvermogen we hierbij hanteren en welke zorg prestaties we met elkaar nastreven. Dit doen we voor de periode 2021 -  2022. Alle medewerkers van Zibzob zullen actief worden betrokken bij de invulling en uitvoering van dit bedrijfsplan. Door een gestructureerde en open samenwerking willen wij de gestelde doelen gezamenlijk realiseren.

 

Eindhoven, 1 oktober 2020

M. Atmaca Capoglu