Modulair traject

Zorg Intercultureel Bewust Zuidoost Brabant B.V. helpt mensen verder te komen in hun leven, met name op het gebied van werk. Samen met het UWV zoeken wij met een werkzoekende naar nieuwe en passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn een aantal verschillende trajecten mogelijk; 2 losse (modulair op te bouwen) re-integratiediensten, met name de participatie interventies en het bevorderen van maatschappelijke deelname.

Participatie Interventie 

Participatie interventie is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en nog niet toe zijn aan een re-integratietraject. Dit traject kan ingezet worden ter voorbereiding van een werk-fit of naar werk traject. Doel is dat de klant wordt geactiveerd, zodat hij deel kan gaan aan een sociaal netwerk buitenshuis. 

Maatschappelijk deelname

Bevorderen maatschappelijke deelname is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en nog niet toe zijn aan een re-integratietraject. Doel binnen dit traject is dat de klant weer deel gaat nemen aan activiteiten in een georganiseerd verband.  Dat kan bijvoorbeeld zijn: Vrijwilligerswerk, sport, dagbesteding of een werkervaringsplek.