Klachtenprocedure

De medewerkers van Zorg Intercultureel Bewust Zuidoost Brabant B.V. verlenen zorg aan meest kwetsbaren binnen de samenleving met verschillende behoeften. In de meeste gevallen verloopt dat tot tevredenheid van onze klanten. Maar soms kan het zijn dat u niet tevreden bent over de ontvangen zorg of heeft u een verbeter idee. Uw opmerkingen, uw klachten zijn voor ons belangrijk.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid, worden regelmatig bijgeschoold en krijgen begeleiding van hun leidinggevende. Ze werken volgens regels en protocollen. Toch gaat er wel eens iets mis in de zorgverlening. Is dat bij u het geval? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat erover met de betreffende verzorgende of de leidinggevende. Want elk signaal, elke klacht is waardevol. Het biedt ons de kans om zaken te veranderen, te verbeteren. Als we niets horen, kunnen we ook niets doen! U hoeft niet bang te zijn dat u geen zorg meer krijgt of dat de medewerkers niet meer aardig tegen u zijn. Wij zien klagen niet als mopperen of als ruzie zoeken. Wij stellen het juist op prijs dat u durft te zeggen wat u vindt.

Zorg Intercultureel Bewust Zuidoost Brabant werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. (Wkkgz).

Cliënten hebben de mogelijkheid om direct contact op te nemen met het Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling op de volgende website:

       www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen

Klachtenportaal zorg werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor ouders of cliënten geen kosten aan verbonden.

Tevens kan client contact opnemen met Melahat en/ of Fatma om zaken over de directe zorg/trajecten mee af te stemmen. Een van de twee is altijd bereikbaar tijdens de werktijden van Zorg Intercultureel Bewust Zuidoost Brabant B.V. Persoonlijk, telefonisch of via de mail. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.