Nazorg

Na plaatsing bij een werkgever word je gedurende periode ondersteund door je re-integratiecoach om vroegtijdige uitval te voorkomen. Gedurende periode zullen er gesprekken plaatsvinden tussen werkgever, werknemer en re-integratiecoach om eventuele problemen en of belemmeringen vroegtijdig op te lossen.