Begeleiding Individuele 

Ieder individu heeft toekomstwensen. Voor personen met een psychische probleem/stoornis is het vaak moeilijker om deze wensen te kunnen vervullen. Wij bieden proactieve ondersteuning in het dagelijkse leven en bij toekomstige veranderingen in de levensomstandigheden. Deze begeleiding bieden we aan personen die moeite hebben met het creëren en vasthouden van structuur in hun dagelijkse leven, wat gecombineerd gaat met psychiatrisch en/of lichamelijk problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plannen van financiën of het onderhouden van sociale contacten. Om te voorkomen dat men in een sociaal isolement terechtkomt, bieden wij ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de groepsactiviteiten. Er word begeleiding en zorg geboden aan gezinnen waarbij er terminale zieken zin binnen het gezin.

De ondersteuning vindt plaats in de directe omgeving zoals thuis, school of werk. Het doel hiervan is om een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij te voort zetten. Waar wij voor streven is dat men de vaardigheden bezit om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen doen. Hiervoor heeft men regie en blijvend onafhankelijkheid nodig.

Wij werken in ons zorgproces aan:

 • Overzicht en inzicht krijgen;
 • ADL-vaardigheden;
 • Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden;
 • Het verminderen van stress;
 • Vrijetijdsbesteding vinden en behouden;
 • Zolang mogelijk zelfstandig wonen;
 • Zinvolle dag invulling, zoals studeren, werken of vrijwilligerswerk vinden en behouden.

Begeleiding Groep

Het doel van de dagbesteding activiteiten is o.a. een herkenbare dag structuur aan te brengen bij personen, nuttige daginvulling. hier voor worden activiteiten ingezet die niet alleen gezellig zijn maar ook leerzaam en stuurbaar. Een zinvolle en plezierige dagbesteding is voor ieder persoon weer anders. We gaan samen op zoek naar een passend activiteiten die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de individu. Het tempo wordt door de persoon zelf bepaald cliënten ervaren geen werkdruk. Sociale contacten zijn niet alleen plezierig , ze kunnen ook bijdragen aan uw welbevinden.

De activiteiten sluiten altijd aan op de specifieke wensen en behoeften van de individu. Dat doen wij samen met andere aanbieders in de verschillende regio's waar wij actief zijn. Zo krijgen personen de kans zicht te ontwikkelen, in de samenleving te participeren en hun sociale netwerk te vergroten zodat zij zich gelukkig voelen en er toe doen.

 

Met onze dagbesteding activiteiten willen we structuur bieden en de zelfstandigheid stimuleren in kleine groepen van maximaal 7 personen. Dit doen we door:

 • Met behulp van activiteiten cliënt bewust te maken van wat sporten inhoudt en wat de effecten  ervan kunnen zijn op hun leven. Hierbij denken we aan fysieke inspanning, beweeglijkheid en conditieverbetering, bevorderen van reactievermogen/alertheid, prikkelen van het brein, lichamelijke en geestelijke achteruitgang vertragen, etc.
 • Door middel van spellen de hersenen proberen te prikkelen en te motiveren om meer te leren en meer te willen weten. Daarnaast doet een spel tevens beroep op gedragsaspecten, zoals het leren samenwerken en het vergroten van bewustwording en motivatie, structuur in het leven.
 • Door middel van knutselen de creativiteit stimuleren en ontwikkelen. Het daagt uit tot waarnemen en denken; hoe zit iets in elkaar? Waar begin ik? Hoe ga ik verder? Door te knutselen wordt geleerd moeilijkheden aan te pakken, door te zitten, uit te proberen, vindingrijk te zijn.
 • Op tijd aanwezig zijn bij de dagbesteding activiteiten, dagprogramma opstellen (dag structuur).