Diensten Zibzob B.V.

Zibzob B.V. is een kleinschalige zorginstelling die diensten aanbiedt op het gebied van zorg en welzijn met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van personen te optimaliseren, maatschappelijke deelname te stimuleren, het netwerk, en de eigen regie van personen te versterken.

Zibzob B.V onderscheidt zich hierbij door een interculturele aanpak door collega's met verschillende culturele achtergrond.

Onze begeleiding/zorg is altijd maatwerk. Niet alleen op begeleidingsniveau maar ook op het niveau van de individuele begeleiding, intensieve dagbesteding, modulaire trajecten, werk-fit trajecten en uitstroom naar werk trajecten.

Bij niet-westerse gezinnen zetten we onze specifieke transculturele vaardigheden in. Wij hebben vertrouwen in de werking van het 'familie partnerschap': Namelijk dat personen pas echt hulp aanvaarden als deze aansluit bij hun eigen behoeften/wensen en wanneer zij samen als gelijken met ons hun doelen stellen.