Diensten Zibzob

Zibzob biedt diensten aan op het gebied van zorg en welzijn met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van haar cliënten  te optimaliseren, maatschappelijke deelname te stimuleren, het netwerk, en de eigen regie van haar cliënten te versterken. Zibzob onderscheidt zich hierbij door een interculturele aanpak, door collega's met een verschillende culturele achtergrond.

Onze zorg is altijd maatwerk. Niet alleen op begeleidingsniveau maar ook op het niveau van de individuele begeleiding, intensieve dagbesteding, werk-fit trajecten en uitstroom naar werk trajecten. Bij niet-westerse gezinnen zetten we onze specifieke transculturele vaardigheden in. Wij hebben vertrouwen in de werking van het 'familie partnerschap': namelijk dat cliënten pas echt hulp aanvaarden als deze aansluit bij hun eigen behoeften/wensen en wanneer zij samen en als gelijken met ons hun doelen stellen.

Op dit moment biedt Zibzob zorg aan 19 WMO cliënten. Van deze 19 cliënten maken 16 cliënten gebruik van de dagbesteding en individuele zorg en ontvangen 3 cliënten uitsluitend individuele zorg. Daarnaast wordt er nog 4 cliënten 24-uurs zorg gebonden op de basis van Wlz. De doelstelling is om dit aantal 2021 te vergroten naar minimaal 10 cliënten.