Uitsluitingscriteria

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we de volgende uitsluitingscriteria:

  • Cliënten met een verslaving;
  • Cliënten met een meervoudige handicap;
  • Cliënten die discrimineren;
  • Cliënten met behoefte aan 24-uurs zorg;
  • Cliënten die in aanmerking komen voor vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • Cliënten die intimiderend gedrag vertonen of agressief zijn;
  • Cliënten met verpleegtechnische handelingen;
  • Cliënten waarbij de situatie rondom de cliënt maakt dat de veiligheid van de cliënt en/of de zorgverleners niet gegarandeerd kan worden.