Missie & visie

 

Missie

Zorg intercultureel Bewust Zuidoost Brabant B.V. heeft als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van haar cliënten te optimaliseren, maatschappelijke deelname te stimuleren en hun netwerk -en te versterken. 

 

Visie

Door de diversiteit van onze samenleving ontstaat in toenemende mate vraag naar een multiculturele invulling van de zorgvraag. Zibzob is gespecialiseerd in meervoudige en vaak complexe problematiek in een multiculturele setting in de zorg. De organisatie heeft de juiste expertise in huis op het gebied van diversiteit en interculturele sensitiviteit. De begeleiders zijn meertalig, deskundig en ervaren. Ze sluiten aan bij de leefwereld van hun client en zijn optimaal betrokken en bevlogen.

 

Als onderdeel van haar visie op kwaliteit hanteert Zibzob tevens de volgende kernwaarde als uitgangs-punt zowel in het primair proces als in de interne organisatie en samenwerking met geselecteerde partners:

  • Integriteit
  • Betrouwbaarheid
  • Toegankelijkheid
  • Transparantie
  • Dienstbaarheid
  • Verbondenheid