Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden in verband met somatische, psychogeriatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke zintuiglijke handicap die leidt of dreigt te leiden tot disfunctioneren van de verzorging van het huishouden.